Wyniki Konkursu PRODOK 2020

Najbardziej PRODOKtorancki Podmiot prowadzący szkołę doktorską i/lub studia (doktoranckie) w Polsce oraz Najlepszy Samorząd Doktorancki działający w obrębie Podmiotu zostały wybrane Tegoroczna ceremonia ogłoszenia wyników Konkursu PRODOK 2020 ze względu na trwającą pandemię COVID-19 odbyła się w trybie zdalnym. Konkurs PRODOK 2020 został objęty patronatem oraz wsparciem merytorycznym przez: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Prezes Polskiej Akademii Nauk JM Rektor Politechniki Warszawskiej Nagrody zostały przyznane w kategoriach: Najbardziej prodoktorancka Uczelnia w Polsce Najbardziej prodoktorancki Instytut PAN Najlepszy Samorząd Doktorantów Dwa wyróżnienia dla podmiotów za wyjątkowe działania na rzecz doktorantów …

Continue Reading

Ceremonia ogłoszenia wyników Konkursu PRODOK 2020

Gala Konkursu PRODOK 2020, z racji na obostrzenia sanitarne związane z eskalacją liczby zachorowań na COVID-19, nie odbędzie się – jak wcześniej planowaliśmy – w formie stacjonarnej. Niestety trwająca pandemia okazała się barierą nie do przejścia. Zamiast wieloaspektowej uroczystości w Dużej Auli Politechniki Warszawskiej przewidzieliśmy krótką ceremonię ogłoszenia wyników Konkursu PRODOK 2020 w formie zdalnej. Odbędzie się ona w dniu 21.11.2020 roku (sobota) w godzinach 20:00-21:00.

Continue Reading

Spotkanie Kapituły Konkursowej PRODOK 2020

24 października 2020 r. odbyło się spotkanie Kapituły Konkursowej PRODOK 2020! Podczas spotkania obecni byli: prof. dr hab. inż. Jan Szmidt – Honorowy Przewodniczący KRASP prof. dr hab. Paweł Rowiński – Wiceprezes Polskiej Akademii Nauk  prof. dr hab. Krzysztof Diks – Przewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej dr hab. Anna Rogut prof. SAN – Przewodnicząca Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Katarzyna Aleksy – Kierownik Pionu Programów dla Instytucji NAWA Paulina Orczyk – pełnomocnik Zarządu KRD ds. konkursu PRODOK 2020 Tomasz Stach – członek Zespołu ds. Konkursu PRODOK 2020 Patrycja Grzyś – członkini Zespołu ds. Konkursu PRODOK 2020 Aleksy Borówka – Przewodniczący Krajowej Reprezentacji …

Continue Reading

PRODOK 2020

Celem konkursu PRODOK jest wyłonienie uczelni i instytutu Polskiej Akademii Nauk stwarzających najlepsze warunki do kształcenia doktorantów oraz promowanie dobrych praktyk w zakresie wspierania działalności naukowej młodych naukowców. Laureaci konkursu PRODOK zostają przedstawieni na Gali Konkursowej, która co roku odbywa się w listopadzie, w Warszawie.

Continue Reading

Ogłoszenie wyników Konkursu PRODOK 2020

W tym roku, z powodu trwającej pandemii COVID-19 ogłoszenie wyników Konkursu PRODOK 2020 odbędzie się w formie zdalnej, za pośrednictwem platformy Microsoft Teams oraz Zoom. 21 listopada 2020 r. podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Model Funkcjonowania Szkół Doktorskich” odbędzie się ogłoszenie wyników Konkursu na Najbardziej PRODOKtorancki Podmiot prowadzący szkołę doktorską i/lub studia (doktoranckie) w Polsce oraz na Najlepszy Samorząd Doktorancki działający w obrębie Podmiotu PRODOK 2020.

Continue Reading

Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Model Funkcjonowania Szkół Doktorskich”

Krajowa Reprezentacja Doktorantów oraz Warszawskie Porozumienie Doktorantów serdecznie zapraszają do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Model Funkcjonowania Szkół Doktorskich” w dniach 20-22.11.2020 roku. W tym roku, z uwagi na obostrzenia sanitarne związane z pandemią COVID-19, konferencja odbędzie się w formie zdalnej (on-line). Z uczestnikami połączymy się za pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams oraz Zoom. Konferencja tradycyjnie skupi liderów środowiska doktoranckiego z całej Polski. Będzie to zatem doskonała okazja do dyskusji o istotnych zagadnieniach związanych ze szkolnictwem wyższym, w szczególności z kształceniem doktorantów w szkołach doktorskich. Aby wziąć udział w wydarzeniu, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego do dnia 18 listopada 2020 r. …

Continue Reading

Spotkanie zespołu ds. Konkursu PRODOK 2020

Prace nad konkursem PRODOK 2020 idą pełną parą! 24 czerwca 2020 r. odbyło się II spotkanie zespołu ds. Konkursu PRODOK 2020, podczas którego zostało wybrane prezydium, w następującym składzie: Przewodniczący – Tomasz Stach, doktorant Politechniki Opolskiej, Wiceprzewodnicząca – Małgorzata Ciężkowska, doktorantka Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nalęcza PAN Sekretarz – Patrycja Grzyś, doktorantka Uniwersytetu Łódzkiego. Kolejnym elementem spotkania była praca nad formularzem konkursowym PRODOK 2020.

Continue Reading

Wyniki konkursów PRODOK/PROPAN 2019

Najbardziej prodoktoranckie uczelnie i instytuty Polskiej Akademii Nauk wybrane! W tym roku już po raz dwunasty odbył się konkurs na Najbardziej Prodoktorancką Uczelnię w Polsce – PRODOK. Po raz siódmy zorganizowano konkurs na Najbardziej Prodoktorancki Instytut Polskiej Akademii Nauk – PROPAN. Tegoroczna Gala Finałowa została objęta patronatami Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Prezesa PAN. Uczelnie oraz Instytuty PAN podlegają ocenie na podawie kryteriów takich jak: rekrutacja na studia doktoranckie, ich organizacja, lektoraty, stypendia doktoranckie, badania naukowe doktorantów, wspieranie współpracy międzynarodowej doktorantów, obecność przedstawicieli doktorantów w uczelnianych i instytutowych gremiach, pomoc prawna i psychologiczna dla doktorantów, a także potencjał naukowy, …

Continue Reading

Gala Finałowa PRODOK/PROPAN 2019

Ogłoszenie wyników konkursów na najbardziej PROdoktoracnkie Uczelnię oraz Instytut PAN PRODOK/PROPAN 2019 oraz wręczenie nagród odbędzie się podczas uroczystej Gali Finałowej 15 listopada 2019 o godzinie 19:00 w Warszawie. Gala Finałowa konkursów PRODOK/PROPAN 2019 została objęta Patronatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Jarosława Gowina.

Continue Reading

Wyniki kokursów PRODOK i PROPAN 2018

Wyniki konkursu PRODOK i PROPAN 2018! Najbardziej prodoktoranckie uczelnie i instytuty Polskiej Akademii Nauk wybrane! W tym roku już po raz jedenasty odbył się konkurs na Najbardziej ProdoktoranckąUczelnię w Polsce – PRODOK. Po raz szósty zorganizowano konkurs na NajbardziejProdoktorancki Instytut Polskiej Akademii Nauk – PROPAN. Organizatorzy otrzymali 30 zgłoszeń od uczelni z całego kraju oraz 23 zgłoszenia od instytutów Polskiej Akademii Nauk prowadzących studia doktoranckie. Maksymalna liczba punktów jaką można było uzyskać to 100pkt. (60pkt. za część ankietową; 40pkt. za część zamkniętą). Partnerem merytorycznym tegorocznej edycji było wydawnictwo Elsevier.Konkursy PRODOK i PROPAN oparte były na ocenie w następujących kategoriach: w części …

Continue Reading

Informacje o Gali finałowej PRODOK/PROPAN 2018

Krajowa Reprezentacja Doktorantów i Rada Samorządu Doktorantów PAN mają zaszczyt zaprosić na finałową Galę dwóch konkursów – PRODOK i PROPAN. Są to konkursy mierzące stosowanie rozwiązań korzystnych dla doktorantów w prowadzonych studiach doktoranckich odpowiednio na polskich uczelniach i w instytutach Polskiej Akademii Nauk. Partnerem merytorycznym konkursów jest Wydawnictwo Elsevier. Kulminacyjnym wydarzeniem obu konkursów będzie uroczysta Gala, która odbędzie się w dniu 18.11.2018 o godz.10.30 w Auli Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, Wybrzeże Kościuszkowskie 37. Wydarzenie uświetni koncert zespołu Woch&Guzik Duo – światowej klasy wirtuozów gry na gitarach klasycznych. W trakcie Gali zostaną przedstawione rezultaty postępowania konkursowego, czego zwieńczeniem będzie uhonorowanie laureatów nagrodami.

Continue Reading