PRODOK 2020

Celem konkursu PRODOK jest wyłonienie uczelni i instytutu Polskiej Akademii Nauk stwarzających najlepsze warunki do kształcenia doktorantów oraz promowanie dobrych praktyk w zakresie wspierania działalności naukowej młodych naukowców. Laureaci konkursu PRODOK  zostają przedstawieni na Gali Konkursowej.

Wyjątkowo w tym roku, z powodu trwającej pandemii COVID-19, Gala Konkursowa PRODOK 2020 odbędzie się w formie zdalnej (online).

W uroczystej Gali Konkursowej biorą udział m.in. przedstawiciele:

  • Władz rektorskich najlepszych uczelni i instytutów Polskiej Akademii Nauk,
  • Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
  • Samorządów Doktorantów z całego kraju,
  • zaproszeni wybitnie goście ze świata nauki.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *