Wyniki konkursów PRODOK/PROPAN 2019

Najbardziej prodoktoranckie uczelnie i instytuty Polskiej Akademii Nauk wybrane! W tym roku już po raz dwunasty odbył się konkurs na Najbardziej Prodoktorancką Uczelnię w Polsce – PRODOK. Po raz siódmy zorganizowano konkurs na Najbardziej Prodoktorancki Instytut Polskiej Akademii Nauk – PROPAN. Tegoroczna Gala Finałowa została objęta patronatami Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Prezesa PAN. Uczelnie oraz Instytuty PAN podlegają ocenie na podawie kryteriów takich jak: rekrutacja na studia doktoranckie, ich organizacja, lektoraty, stypendia doktoranckie, badania naukowe doktorantów, wspieranie współpracy międzynarodowej doktorantów, obecność przedstawicieli doktorantów w uczelnianych i instytutowych gremiach, pomoc prawna i psychologiczna dla doktorantów, a także potencjał naukowy, …

Continue Reading

Gala Finałowa PRODOK/PROPAN 2019

Ogłoszenie wyników konkursów na najbardziej PROdoktoracnkie Uczelnię oraz Instytut PAN PRODOK/PROPAN 2019 oraz wręczenie nagród odbędzie się podczas uroczystej Gali Finałowej 15 listopada 2019 o godzinie 19:00 w Warszawie. Gala Finałowa konkursów PRODOK/PROPAN 2019 została objęta Patronatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Jarosława Gowina.

Continue Reading