Wyniki Konkursu PRODOK 2020

Najbardziej PRODOKtorancki Podmiot prowadzący szkołę doktorską i/lub studia (doktoranckie) w Polsce oraz Najlepszy Samorząd Doktorancki działający w obrębie Podmiotu zostały wybrane‼️

Tegoroczna ceremonia ogłoszenia wyników Konkursu PRODOK 2020 ze względu na trwającą pandemię COVID-19 odbyła się w trybie zdalnym.

Konkurs PRODOK 2020 został objęty patronatem oraz wsparciem merytorycznym przez:

  • Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  • Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  • Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich
  • Prezes Polskiej Akademii Nauk
  • JM Rektor Politechniki Warszawskiej

Nagrody zostały przyznane w kategoriach:

  • Najbardziej prodoktorancka Uczelnia w Polsce
  • Najbardziej prodoktorancki Instytut PAN
  • Najlepszy Samorząd Doktorantów
  • Dwa wyróżnienia dla podmiotów za wyjątkowe działania na rzecz doktorantów w dobie pandemii COVID-19
W konkursie na najbardziej prodoktorancki Podmiot w Polsce nagrody przyznano:

III miejsce

Politechnika Wrocławska

II miejsce

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

I miejsce

Politechnika Śląska

Dla najbardziej prodoktoranckiego Instytutu Polskiej Akademii Nauk:
Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk

Dla najlepszego Samorządu Doktorantów w konkursie PRODOK 2020:
Towarzystwo Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego

Dwa wyróżnienia dla podmiotów za wyjątkowe działania na rzecz doktorantów w dobie pandemii COVID-19:
Uniwersytet Warszawski
Instytut Chemii Organicznej PAN

Serdecznie gratulujemy!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *