Wyniki kokursów PRODOK i PROPAN 2018

Wyniki konkursu PRODOK i PROPAN 2018!

Najbardziej prodoktoranckie uczelnie i instytuty Polskiej Akademii Nauk wybrane!

W tym roku już po raz jedenasty odbył się konkurs na Najbardziej Prodoktorancką
Uczelnię w Polsce – PRODOK. Po raz szósty zorganizowano konkurs na Najbardziej
Prodoktorancki Instytut Polskiej Akademii Nauk – PROPAN.

Organizatorzy otrzymali 30 zgłoszeń od uczelni z całego kraju oraz 23 zgłoszenia od instytutów Polskiej Akademii Nauk prowadzących studia doktoranckie. Maksymalna liczba punktów jaką można było uzyskać to 100pkt. (60pkt. za część ankietową; 40pkt. za część zamkniętą). Partnerem merytorycznym tegorocznej edycji było wydawnictwo Elsevier.
Konkursy PRODOK i PROPAN oparte były na ocenie w następujących kategoriach:

w części ankietowej:

 • Rekrutacja na studia doktoranckie
 • Organizacja studiów doktoranckich
 • Lektoraty
 • Obciążenia dydaktyczne/regulamin studiów doktoranckich
 • Stypendia doktoranckie
 • Badania naukowe doktorantów
 • Wspieranie współpracy międzynarodowej doktorantów
 • Granty zdobyte przez doktorantów oraz dofinansowania zdobyte na
  prowadzenie studiów doktoranckich
 • Obecność przedstawicieli doktorantów w uczelnianych gremiach
 • Warunki funkcjonowania samorządu doktorantów
 • Pomoc prawna i psychologiczna dla doktorantów
 • Doktoranci z niepełnosprawnością
 • Dodatkowe – wspieranie integracji doktorantów i inne rozwiązania
  prodoktoranckie nieujęte w zakresie poprzednich pytań

w części zamkniętej:

 • Innowacyjność
 • Potencjał naukowy
 • Efektywność naukowa
 • Umiędzynarodowienie

PRODOK 2018

I nagroda

Uniwersytet Warszawski oraz Politechnika Warszawska (83 pkt.)

II nagroda

Uniwersytet Jagielloński (80pkt.)

III nagroda

Warszawski Uniwersytet Medyczny oraz Politechnika Gdańska (79 pkt.)

Kapituła konkursowa PRODOK przyznała także wyróżnienia:

Za bardzo dobry wynik w kategorii Uczelnie Techniczne dla
Politechniki Wrocławskiej (77 pkt.)

Za bardzo dobry wynik w kategorii Uczelnie Medyczne dla
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (72pkt.)

Za bardzo dobry wynik w kategorii Uniwersytety dla
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (71 pkt.)

PROPAN 2018

I nagroda

Instytut Chemii Fizycznej PAN (83 pkt.)

II nagroda

Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera (77 pkt.)

III nagroda

Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN (76pkt.)

Kapituła konkursowa PROPAN przyznała także wyróżnienie:

Za najlepszy wynik wśród instytutów wydziału V dla
Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda PAN
(71pkt.)

Wręczenie nagród laureatom i wyróżnionym w konkursach PRODOK i PROPAN edycji 2018 odbyło się 18 listopada 2018 r. Auli Akademii Sztuk Pięknych przy Wybrzeżu Kościuszkowskim. Fotorelację możecie obejrzeć na Fb KRD: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2321524401253717&type=1&l=caf6ab42a0  Serdecznie gratulujemy tegorocznym laureatom i zapraszamy do udziału w konkursach w kolejnych edycjach!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *