Wyniki konkursów PRODOK/PROPAN 2019

Najbardziej prodoktoranckie uczelnie i instytuty Polskiej Akademii Nauk wybrane!

W tym roku już po raz dwunasty odbył się konkurs na Najbardziej Prodoktorancką Uczelnię w Polsce – PRODOK. Po raz siódmy zorganizowano konkurs na Najbardziej Prodoktorancki Instytut Polskiej Akademii Nauk – PROPAN.

Tegoroczna Gala Finałowa została objęta patronatami Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Prezesa PAN.

Uczelnie oraz Instytuty PAN podlegają ocenie na podawie kryteriów takich jak: rekrutacja na studia doktoranckie, ich organizacja, lektoraty, stypendia doktoranckie, badania naukowe doktorantów, wspieranie współpracy międzynarodowej doktorantów, obecność przedstawicieli doktorantów w uczelnianych i instytutowych gremiach, pomoc prawna i psychologiczna dla doktorantów, a także potencjał naukowy, efektywność naukowa i umiędzynarodowienie.

 Partnerem merytorycznym tegorocznej edycji byli NAWA- Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej oraz  firma Elsevier.


Nagrody za wynik otrzymany w klasyfikacji generalnej PRODOK 2019:

1. Uniwersytet Jagielloński

2. Uniwersytet Warszawski

3. Politechnika Warszawska

oraz 3 wyróżnienia dla:

1. Politechnika Śląska za drugie miejsce w kategorii „Uczelnie Techniczne”

2. Uniwersytet Medyczny w Łodzi za pierwsze miejsce w kategorii „Uczelnie Medyczne”

3. Warszawski Uniwersytet Medyczny za drugie miejsce w kategorii „Uczelnie Medyczne”Tytuł najlepszego Samorządu Doktorantów otrzymała:Rada Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Medycznego w BiałymstokuNagrody za wynik otrzymany w klasyfikacji generalnej PROPAN 2019:

1. Instytut Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego PAN    

2. Instytut Chemii Fizycznej PAN

3. Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja PANoraz dwa wyróżnienia za wysoki wynik w klasyfikacji generalnej otrzymał:1. Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN2. Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PANTytuł najlepszego Samorządu Doktorantów PAN otrzymał:Samorząd Doktorantów Instytutu Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego PAN

oraz 3 wyróżnienia w tej kategorii dla:

1. Samorządu Doktorantów Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. M. Nałęcza PAN za ponadprzeciętną aktywność samorządu na forum ogólnopolskim,

2. Samorządu Doktorantów Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN za aktywną popularyzację nauki,

3.  Samorządu Doktorantów Instytutu Fizyki PAN za szczególną integrację środowiska doktoranckiego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *