Wyniki Konkursu PRODOK 2020

Najbardziej PRODOKtorancki Podmiot prowadzący szkołę doktorską i/lub studia (doktoranckie) w Polsce oraz Najlepszy Samorząd Doktorancki działający w obrębie Podmiotu zostały wybrane Tegoroczna ceremonia ogłoszenia wyników Konkursu PRODOK 2020 ze względu na trwającą pandemię COVID-19 odbyła się w trybie zdalnym. Konkurs PRODOK 2020 został objęty patronatem oraz wsparciem merytorycznym przez: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Prezes Polskiej Akademii Nauk JM Rektor Politechniki Warszawskiej Nagrody zostały przyznane w kategoriach: Najbardziej prodoktorancka Uczelnia w Polsce Najbardziej prodoktorancki Instytut PAN Najlepszy Samorząd Doktorantów Dwa wyróżnienia dla podmiotów za wyjątkowe działania na rzecz doktorantów …

Continue Reading

Ceremonia ogłoszenia wyników Konkursu PRODOK 2020

Gala Konkursu PRODOK 2020, z racji na obostrzenia sanitarne związane z eskalacją liczby zachorowań na COVID-19, nie odbędzie się – jak wcześniej planowaliśmy – w formie stacjonarnej. Niestety trwająca pandemia okazała się barierą nie do przejścia. Zamiast wieloaspektowej uroczystości w Dużej Auli Politechniki Warszawskiej przewidzieliśmy krótką ceremonię ogłoszenia wyników Konkursu PRODOK 2020 w formie zdalnej. Odbędzie się ona w dniu 21.11.2020 roku (sobota) w godzinach 20:00-21:00.

Continue Reading

Spotkanie Kapituły Konkursowej PRODOK 2020

24 października 2020 r. odbyło się spotkanie Kapituły Konkursowej PRODOK 2020! Podczas spotkania obecni byli: prof. dr hab. inż. Jan Szmidt – Honorowy Przewodniczący KRASP prof. dr hab. Paweł Rowiński – Wiceprezes Polskiej Akademii Nauk  prof. dr hab. Krzysztof Diks – Przewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej dr hab. Anna Rogut prof. SAN – Przewodnicząca Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Katarzyna Aleksy – Kierownik Pionu Programów dla Instytucji NAWA Paulina Orczyk – pełnomocnik Zarządu KRD ds. konkursu PRODOK 2020 Tomasz Stach – członek Zespołu ds. Konkursu PRODOK 2020 Patrycja Grzyś – członkini Zespołu ds. Konkursu PRODOK 2020 Aleksy Borówka – Przewodniczący Krajowej Reprezentacji …

Continue Reading

PRODOK 2020

Celem konkursu PRODOK jest wyłonienie uczelni i instytutu Polskiej Akademii Nauk stwarzających najlepsze warunki do kształcenia doktorantów oraz promowanie dobrych praktyk w zakresie wspierania działalności naukowej młodych naukowców. Laureaci konkursu PRODOK zostają przedstawieni na Gali Konkursowej, która co roku odbywa się w listopadzie, w Warszawie.

Continue Reading