Wyniki Konkursu PRODOK 2020

Najbardziej PRODOKtorancki Podmiot prowadzący szkołę doktorską i/lub studia (doktoranckie) w Polsce oraz Najlepszy Samorząd Doktorancki działający w obrębie Podmiotu zostały wybrane Tegoroczna ceremonia ogłoszenia wyników Konkursu PRODOK 2020 ze względu na trwającą pandemię COVID-19 odbyła się w trybie zdalnym. Konkurs PRODOK 2020 został objęty patronatem oraz wsparciem merytorycznym przez: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Prezes Polskiej Akademii Nauk JM Rektor Politechniki Warszawskiej Nagrody zostały przyznane w kategoriach: Najbardziej prodoktorancka Uczelnia w Polsce Najbardziej prodoktorancki Instytut PAN Najlepszy Samorząd Doktorantów Dwa wyróżnienia dla podmiotów za wyjątkowe działania na rzecz doktorantów …

Continue Reading

Ceremonia ogłoszenia wyników Konkursu PRODOK 2020

Gala Konkursu PRODOK 2020, z racji na obostrzenia sanitarne związane z eskalacją liczby zachorowań na COVID-19, nie odbędzie się – jak wcześniej planowaliśmy – w formie stacjonarnej. Niestety trwająca pandemia okazała się barierą nie do przejścia. Zamiast wieloaspektowej uroczystości w Dużej Auli Politechniki Warszawskiej przewidzieliśmy krótką ceremonię ogłoszenia wyników Konkursu PRODOK 2020 w formie zdalnej. Odbędzie się ona w dniu 21.11.2020 roku (sobota) w godzinach 20:00-21:00.

Continue Reading

Spotkanie Kapituły Konkursowej PRODOK 2020

24 października 2020 r. odbyło się spotkanie Kapituły Konkursowej PRODOK 2020! Podczas spotkania obecni byli: prof. dr hab. inż. Jan Szmidt – Honorowy Przewodniczący KRASP prof. dr hab. Paweł Rowiński – Wiceprezes Polskiej Akademii Nauk  prof. dr hab. Krzysztof Diks – Przewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej dr hab. Anna Rogut prof. SAN – Przewodnicząca Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Katarzyna Aleksy – Kierownik Pionu Programów dla Instytucji NAWA Paulina Orczyk – pełnomocnik Zarządu KRD ds. konkursu PRODOK 2020 Tomasz Stach – członek Zespołu ds. Konkursu PRODOK 2020 Patrycja Grzyś – członkini Zespołu ds. Konkursu PRODOK 2020 Aleksy Borówka – Przewodniczący Krajowej Reprezentacji …

Continue Reading

PRODOK 2020

Celem konkursu PRODOK jest wyłonienie uczelni i instytutu Polskiej Akademii Nauk stwarzających najlepsze warunki do kształcenia doktorantów oraz promowanie dobrych praktyk w zakresie wspierania działalności naukowej młodych naukowców. Laureaci konkursu PRODOK zostają przedstawieni na Gali Konkursowej, która co roku odbywa się w listopadzie, w Warszawie.

Continue Reading

Spotkanie zespołu ds. Konkursu PRODOK 2020

Prace nad konkursem PRODOK 2020 idą pełną parą! 24 czerwca 2020 r. odbyło się II spotkanie zespołu ds. Konkursu PRODOK 2020, podczas którego zostało wybrane prezydium, w następującym składzie: Przewodniczący – Tomasz Stach, doktorant Politechniki Opolskiej, Wiceprzewodnicząca – Małgorzata Ciężkowska, doktorantka Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nalęcza PAN Sekretarz – Patrycja Grzyś, doktorantka Uniwersytetu Łódzkiego. Kolejnym elementem spotkania była praca nad formularzem konkursowym PRODOK 2020.

Continue Reading